กี่หิ้น ภูเก็ต

ผลงาน: กี่หิ้น ภูเก็ต

Location : ภูเก็ต

 • Detail

  ขนาดพื้นที่ใช้งาน: 10,000 ตร.ม.
  อำนวยงานก่อสร้าง: บจก. กี่หิ้นเทรดดิ้ง
  ผลิตภัณฑ์:
  Bluescope Zincalume หนา 0.50 มม. TCT
  รูปแบบ: ติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท
  แบบลอน:
  SJJ 110-950 BL SUPERBIG

Share :

ผลงานที่ผานมา