จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

ผลงาน: จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

Location : อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

  • Detail
    สถาปนิก: บริษัท สถาปนิก โอเพนบอกซ์ จำกัด
    ผลิตภัณฑ์: เมทัลชีทลายไม้ จาก Fonde Luxury Steel
    รูปแบบ: ระแนงเมทัลชีท
    แบบลอน: SJJ Custom Battens
Share :

ผลงานที่ผานมา