EN | TH
EN TH

ข่าวสาร

CSR

พิธีมอบทุนการศึกษา"กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน"

14/02/2018


นักธุรกิจและผู้ประกอบการ มีจิตกุศลร่วมมอบทุนการศึกษา กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ครบ 6 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิต ประธานในพิธีการมอบทุนการศึกษา กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียนโดยมีนายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยนายยงยุทธ สุวรรณบุตรนายกเทศมนตรี ตำบลแพรกษา ประธานกองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน กล่าวรายงาน โดยมีนักธุรกิจและผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ณ ห้องเกียรติยศฯ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ